สารสนเทศและอินเตอร์เน็ท

ทาง กลุ่มบริษัท BDI Group ได้เห็นความสำคัญของการใช้งานระบบสารสนเทศ และ อินเตอร์เน็ท ทางกลุ่มบริษัท BDI Group จึงมีบริการอินเตอร์เน็ท และ ระบบสารสารสนเทศ เพื่อรองรับการทำงานของพนักงาน ให้สะดวกและรวดเร็ว และทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

BDI Group

46/1 Moo 12 Bangplee Bangnatrad Rd.,T. Bangpleeyai, A. Bangplee, Samuthprakarn 10540 Thailand
Tel: +662 337-3078-84, Fax: +662 337-3589-90
Website: www.bdig.co.th, E mail: center@bdig.co.th