ห้องนั่งเล่น/ห้องพักผ่อนพนักงาน

บริษัท BDI Alloy Enterprise ได้เล็งเห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน และอยากให้พนักงานที่ทำงานกับทาง BAE ได้รู้สึกผ่อนคลาย จึงได้มีนโยบายให้ทำการสร้างห้องนั่งเล่นให้กับพนักงาน วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้พนักงานของเราได้พักผ่อนยามว่าง และ ลดความความเครียดที่อาจเกิดจากการทำงาน เพื่อให้ชีวิตพนักงานของเรา ทำงานกันอย่างมีความสุข และมีสุขภาพจิตใจที่แข็งแรง

BDI Group

46/1 Moo 12 Bangplee Bangnatrad Rd.,T. Bangpleeyai, A. Bangplee, Samuthprakarn 10540 Thailand
Tel: +662 337-3078-84, Fax: +662 337-3589-90
Website: www.bdig.co.th, E mail: center@bdig.co.th